1. Головна
  2. Колонка автора
  3. Строки звернення до суду за захистом трудових прав

Строки звернення до суду за захистом трудових прав

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Громадяни нерідко звертаються до суду для вирішення трудових спорів, зокрема, для поновлення на роботі, стягнення заробітної плати, оскарження дисциплінарних стягнень, тощо. При цьому важливо подати позов у встановлений строк.

Які ж строки звернення до суду для захисту трудових прав консультує фахівець системи безоплатної правової допомоги України.

Частиною першою статті 233 Кодексу законів про працю України пе-редбачено, що працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Про те, що виходячи зі змісту частини першої статті 233 КЗпП України, вважливо розрізняти початок перебігу строку для звернення до суду залежно від виду позовних вимог: вимог у справах про звільнення та інших вимог працівника зауважив, зокрема, Верховний Суд у постанові від 03.02.2021р у справі № 682/2782/18.

Що стосується порушення законодавства про оплату праці, то працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії (стаття 228 Кодексу законів про працю України).

А якщо строк звернення до суду пропущено?


Стаття 234 Кодексу законів про працю України передбачає, що у разі пропуску з поважних причин установлених строків суд може поновити ці строки.

При цьому в пункті 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.92 «Про практику розгляду судами трудових спорів» за-значено, що «встановлені статтями 228, 223 КЗпП строки звернення до суду застосовуються незалежно від заяви сторін. У кожному випадку суд зобов’язаний перевірити і обговорити причини пропуску цих строків, а також навести у рішенні мотиви, чому він поновлює або вважає неможливим поновити порушений строк.»
#БПД #LegalAid
Редакція «КовельPost» може не поділяти думку блогерів або дописувачів. За зміст публікацій і їх достовірність відповідальність несуть автори.

Коментарі

Читайте також

Збережіть ваші гроші: захистіть від шахраїв дані платіжної картки

Збережіть ваші гроші: захистіть від шахраїв дані платіжної картки
Юристи Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформують, що за кіберзлочини передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення волі до п’яти років.

Визнання батьківства в судовому порядку

Визнання батьківства в судовому порядку
На сьогодні є актуальним питання щодо реєстрації новонародженої дитини батьками, які перебувають у цивільному шлюбі. Це можна зробити як за спільною заявою батьків дитини про встановлення батьківства, так і встановити батьківство через суд.