Рішенням Конституційного Суду України визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.
Про щорічну разову грошову допомогу до 5 травня ветеранам війни
На виконання зазначеного Рішення Конституційного Суду, в першу чергу слід було привести у відповідність до норм чинного законодавства положення окремих статей Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що безпосередньо регулюють питання виплати щорічної разової допомоги до 5 травня ветеранам війни, відновивши норму Закону, що діяла раніше, відповідно до якої допомога ветеранам війни виплачується у розмірах мінімальних пенсій за віком згідно статусу особи.

Однак, жодних змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» так на сьогодні і не внесено. Відтак, статті 12, 13, 14, 15 цього Закону в частині, що стосується виплати разової грошової допомоги до 5 травня, викладені у наступній редакції: «Щорічно до 5 травня «ветеранам війни» виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених Законом про Державний бюджет України». Більше того, положення Постанови КМУ від 08.04.2021 року № 325 «Деякі питання виплати у 2021 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» також не визнані на сьогоднішній день неконституційними та не втратили своєї юридичної сили. А відтак, розмір щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2021 році даною Постановою визначено у конкретних розмірах.

На адресу управління щорічно надходять вже готові списки осіб на виплату одноразової допомоги до 5 травня від Пенсійного Фонду, від Міноборони чи від інших установ та організацій із зазначенням ПІП пільговика, його статус, паспортні дані, адреса, виплатні реквізити в уповноваженому банку та розмір самої допомоги.

Управління соціального захисту населення у свою чергу здійснює лише звірку інформації в частині наявного статусу пільговика з інформацією бази даних ЄДАРП (Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги) та надсилає їх в м.Луцьк, комунальну установу «Центр по здійсненню соціальних виплат» для формування виплатних відомостей. Після отримання відомостей, управління проводить виплату вже нарахованої до 5 травня допомоги, як це передбачено в частині першій ст. 17-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Слід зазначити, що у старій редакції Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425) встановлено розміри щорічних разових грошових допомог, що асоціюються з пенсійними виплатами, а це ще раз стверджує ту істину, що управління соціального захисту населення жодного відношення до визначення розмірів таких виплат не має.

Хоча, як свідчить практика, рішення судів з приводу зобов’язання управління соціального захисту населення провести нарахування та виплату допомоги до 5 травня у збільшеному розмірі, виносять на користь громадян. Постає питання: «Як виконати таке рішення через відсутність механізму нарахування встановлених судом розмірів допомоги до 5 травня, а саме: невідомо який застосовувати розмір мінімальної пенсії за віком (з яких офіційних джерел отримати дану інформацію), від якої дати слід відштовхуватися? Чи станом на 2007 рік? як це зазначено у редакції Закону, до визнання неконституційними окремих його положень, чи за 2021 рік, де розміри таких пенсій змінювалися впродовж року?»

Хоча такі виплати мали місце саме у період з 1998 року (у старій редакції Закону, що діяла з 1999 року). Відтак Законом України «Про державний бюджет України на 1999 рік» передбачено мінімальний розмір пенсії за віком - 15 грн, а Законом України «Про державний бюджет України на 2007 рік»– 380 грн.

Виходячи з теорії, що Конституційний Суд України посилається на норму Закону у старій його редакції, то в цій ситуації повинна мати місце і дія Закону про пенсійне забезпечення також у старій редакції. З наведеного слідує, що виплата допомоги у 2021 році ветеранам війни проведена правомірно та в повному обсязі.

Враховуючи викладене вище і те, що жодне рішення суду по 5 травню на сьогодні управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради не має змоги виконати через наявні прогалини у законодавстві.

Велике прохання до ветеранів війни, що мають право на зазначені виплати, з метою запобігання уникнення тривалої судової тяганини, яка на сьогодні, як свідчить практика, є безрезультатною, з розумінням віднестися до ситуації, що склалася. Перед зверненням до суду з позовом, скеровувати для початку свої листи до вищестоящих установ, таких як Мінсоцполітики, Мінветеранів, Кабінету Міністрів України, до повноважень яких безпосередньо відноситься нарахування щорічних допомог до 5 травня.

У свою чергу, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради та міська влада з цього питання протягом 2020-2021 рр. неодноразово зверталися з відповідними листами до вищестоящих органів державної влади, проте, безрезультатно. Визначити розміри «недовиплачених» сум щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2020-2021 рр. ветеранам війни так ніхто і не наважився.

З повагою Софія Сагаль, начальник управління соціального захисту населення