У зв’язку зі зверненням до Ковельської міської ради Волинської області територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області від 26.09.2022 року № 1932/01-18, щодо затвердження списку присяжних, які місцевою радою формуються і затверджуються у кількості, зазначеній у поданні з числа громадян, що постійно проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, відповідають вимогам ст. 65 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і дали згоду бути присяжними, повідомляємо про наступне:
Мешканців Ковельської громади запрошують стати присяжними
Згідно ст. 65 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” – присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) які мають не зняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вищої ради правосуддя;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.

Разом з тим повідомляємо, що, згідно ч. 1 ст. 68 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” — присяжним, за час виконання ними обов’язків у суді, виплачується винагорода, розрахована, виходячи з посадового окладу судді місцевого суду, з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до ч. 2 ст. 68 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” – за присяжними, на час виконання ними обов’язків у суді, за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

Також на присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Звертаємо увагу конкурсантів на посаду присяжних, що чинне законодавство передбачає, що присяжні під час виконання своїх обов’язків в суді (тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи) стають суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

На присяжних розповсюджується обов’язок у порядку і строки визначені розділом VII ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ст.ст. 45-52 Закону України «Про запобігання корупції» подати електронну декларацію.

Порушення вимог фінансового контролю, умисне недекларування або декларування недостовірної інформації є корупційними правопорушеннями, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Наслідки порушення вимог фінансового контролю визначені у ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а декларування недостовірної інформації або умисне неподання декларації суб’єктом декларування – у ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Рекомендована кількість присяжних, необхідних для здійснення правосуддя в Ковельському міськрайонному суді Волинської області – 60 осіб.

Заява про включення до списку присяжних подається у сектор звернень відділу загальної та організаційної роботи виконавчого комітету Ковельської міської ради за адресою: вул. Драгоманова, 22, м. Ковель, кабінет № 8, телефон (03352) 5-33-87.

До заяви додається:
– ксерокопія паспорта громадянина України (місце реєстрації);
– довідка з місця роботи;
– згода на обробку персональних даних.

Оксана БАГНОВА,
секретар Ковельської міської ради Волинської області

Джерело - офіційний сайт Ковельської міської ради