1. Головна
  2. Новини
  3. Оголошено конкурс на зайняття посади керівника Ковельського МТМО

Оголошено конкурс на зайняття посади керівника Ковельського МТМО

У Ковелі оголосили конкурс на зайняття посади керівника Ковельського МТМО - генерального директора Комунального міськрайонного територіального медичного об'єднання, - про це повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Підставою для проведення конкурсу є Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я”, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, розпорядження міського голови від 17.02.2020 року №48-р “Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОВЕЛЬСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ”, рішення міської ради від 27.02.2020 №63/60 “Про затвердження розпорядження міського голови”, рішення міської ради від 27.02.2020 № 63/64 “Про визначення чисельності складу постійно діючої конкурсної комісії”, рішення від 13.03.2020 року 64/2 “Про затвердження персонального складу постійно діючої конкурсної комісії”.

Найменування закладу:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі Підприємство). Скорочене найменування Підприємства — КОВЕЛЬСЬКЕ МТМО.

Юридичне та фактичне знаходження Підприємства — будинок 4, вулиця Олени Пчілки, місто Ковель Волинської області, 45000.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Структура Ковельського МТМО:

1) Адміністративно управлінський апарат Ковельського МТМО та ЦРЛ.
2) Центральна районна лікарня.
3) Пологовий будинок.
4) Голобська районна лікарня.
5) Центр первинної медико-соціальної допомоги.
6) Централізована бухгалтерія.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2020 рік становлять: загальний фонд — 54567195 гривень. Загальний дохід, відповідно до фінансового плану на 2020 рік, становить 211521,1 тис. гривень.

Дата початку прийняття документів для участі у конкурсі — 17.03.2020 року, з 10 год. 00 хвилин.
Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі — 14.04.2020 року, до 16 години.

Документи приймаються за адресою: кабінет 101, адміністративна будівля Ковельської міської ради, вулиця Незалежності 73, місто Ковель, 45000.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 61766, E-mail: kovelvoz@gmail.com

Перелік документів, що подаються претендентом особисто, або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України:
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (файл) до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 (файл) до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості, чинна на дату розкриття пропозицій претендентів;
9) медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами затвердженими МОЗ, чинна на дату розкриття пропозицій претендентів;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду згідно з додатком 3 (файл) до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 (файл) до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або гуманітарні науки або”Охорона здоров'я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров'я”.
Стаж роботи на керівних посадах для закладів районного рівня — 5 років.
Громадянство України;
Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
 план реформування закладу протягом одного року;
 заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Претендент не допускається до участі у конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;
його невідповідності вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
наявності у претендента не знятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочі дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та поданих до них документів.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад керівника закладу складає 8902 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії, інших підвищень та змінюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298

За рішенням органу управління встановлюються надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога у відповідності до чинного законодавства та Колективного договору.

Початок проведення конкурсу:

15 квітня 2020 року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів (крім конкурсної пропозиції). Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

Конкурсні документи претендентів зберігаються у відділі охорони здоров'я Ковельської міської ради в продовж трьох років.

Місце розгляду документів претендентів для участі в конкурсі:
каб. 316 вул. Незалежності 73, м Ковель.

Детальніше - за посиланням: http://kovelrada.gov.ua/postijno_diyucha_komisiya


#КовельськеМТМО

Коментарі

Читайте також