На виконання наказу директора ЦПРПП м.Ковеля від 13.12.2021 р. №69-од та на підставі Положення про конкурс на посади директора та педагогічних працівників ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, затвердженого рішенням Ковельської міської ради від 27 серпня 2020 року № 70/19 оголошується конкурс на посаду педагогічного працівника (консультанта) ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.

Найменування і місцезнаходження установи


ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ( далі – ЦПРПП м.Ковеля) м.Ковель, вул.Незалежності, 101.


Найменування посади та умови оплати праці


Педагогічний працівник (консультант) ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙЕНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ – з питань інформатизації, консалтингового супроводу педагогічних спільнот природничо - математичного циклу предметів.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, педагогічному працівнику (консультанту) нараховується заробітна плата відповідно до чинного законодавства України, виходячи з установленого відповідного тарифного розряду, але не менше, ніж це встановлено Єдиною тарифною сіткою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», з урахуванням економічного і фінансового становища установи.

Додатково, за рішенням Засновника, у межах наявних коштів на оплату праці можуть виплачуватись надбавки, доплати та премії відповідно до чинного законодавства України. Педагогічному працівнику (консультанту) надається щорічна основна відпустка тривалістю 42 календарних дні.

Відповідно до чинного законодавства при наданні щорічної основної відпустки педагогічному працівнику (консультанту) виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Педагогічному працівнику (консультанту) ЦПРПП м.Ковеля можуть бути встановлені інші умови матеріального забезпечення, що не заборонені чинним законодавством.

Вимоги до педагогічного працівника (консультанта) ЦПРПП м.Ковеля


Взяти участь у конкурсі може особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково – педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі


Особи, які бажають взяти участь у конкурсі особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) подають до конкурсної комісії такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- копію ідентифікаційного кода;

- письмову заяву про участь у конкурсі;

- копію (копії) документа (документів) про освіту;

- заповнений особовий листок по обліку кадрів;

- автобіографію;

- згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію військового квитка;

- особову картку працівника (типової форми П-2);

- довідку про вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної(науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання.

Кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі


Кінцевий строк подання документів: 23 грудня 2021 року Документи подаються в ЦПРПП м.Ковеля , за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності буд. 101.

Етапи конкурсу


І етап : з 14 грудня по 23 грудня 2021 р.

• приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

ІІ етап : 24 грудня 2021 р.

• попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

• повідомлення кандидатів про допуск до конкурсу та про дату та місце проведення конкурсу;

ІІІ етап : 28 грудня 2021 року проведення конкурсного відбору:

• самопрезентація претендента та її оцінювання; проведення співбесіди та визначення результатів; Дата та місце початку конкурсного відбору: 28 грудня 2021 року; м. Ковель, вул. Незалежності, 101, освітній ХАБ ЦПРПП, 10.00;

ІV етап: 29-30 грудня 2021 року

• визначення переможця конкурсу ;

• оприлюднення результатів конкурсу;

• призначення переможця конкурсу на посаду та укладання з ним строкового трудового договору (контракту).

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі


Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається ЦЕНТРОМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ м.КОВЕЛЯ .

• Колода Оксана Панасівна, консультант ЦПРПП м.Ковеля

тел.(03352)50158, 0952097337 Звертатись за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності 101, E-mail: kovel_cprpp@ukr.net