Нещодавно в освітньому ХАБІ ЦПРПП та закладі дошкільної освіти №8 «Казка» відбулися засідання професійних спільнот педагогів ЗДО: директорів, вихователів-методистів, вихователів, музичних керівників, інструкторів фізичної культури, керівників гуртків, молодих педагогів школи «Паросток». Інформує офіційний сайт Ковельської міської ради.
Професійне зростання педагога ЗДО: нові можливості та інструменти
Педагоги презентували результати та досягнення своєї діяльності з багатьох питань, а саме:

• План пріоритетних дій уряду на 2022 рік.

• Оформлення основних реквізитів документів за новим Національним стандартом ДСТУ 4163:2020.

• Академічна доброчесність – елемент організаційної культури, важлива складова визначення якості освітнього процесу в ЗДО.

• З чіткими орієнтирами до сталого успіху: академічна доброчесність як запорука якісної освіти.

• Презентація програми О. П. Аксьонової «Школа розумного руху».

• Особливості парціальних програм «Музично – оздоровчі мандрівки з дітьми 5-го року життя» І.Є Трофімченко та «Музично – казкові намистинки. Оздоровчо – освітня робота з дітьми червертого року життя». С.В. Боднар, А.Д. Гончарук.

• Впровадження LEGO –технологій на заняттях з фізичної культури (з досвіду роботи).

• Тренінг з техніки безпеки під час використання фітнес – технологій (фітбол - гімнастики, степ-аеробіки).

• Казкотерапія в роботі керівників гуртків.

• Білінгвістичний підхід до впровадження англійською мови в освітній процес закладу дошкільної освіти.

• Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти та зміни в освітньому напрямі «Дитина в соціумі».
Професійне зростання педагога ЗДО: нові можливості та інструменти
Ці питання висвітлили Оксана Колода, консультант ЦПРПП та педагоги ЗДО: Наталія Єрохіна, вихователь-методист ЗДО№12, голова ПС, Марина Горбунова, вихователь-методист ЗДО №1, Наталія Давидова, інструктор з фізкультури ЗДО №9, голова ПС, Тетяна Бінюк, інструктор з фізкультури ЗДО№4, Лілія Воронцова, інструктор з фізкультури ЗДО№1, Катерина Кавас, керівник гуртка ЗДО №9, голова ПС, Тетяна Шемейко, керівник гуртка ЗДО №12, Юлія Кушнерук, вихователь-методист ЗДО №13, Наталія Семенюк, музичний керівник ЗДО№8, голова ПС.

Для підготовки до подальшої роботи в умовах цифровізації вчителями інформатики ліцею №1 Вікторією Ворожко та ліцею №7 Надією Хрунь було презентовано:

• Цифровий кейс вихователя: все геніальне – просто. Сервіс Genially для створення інтерактивного контенту.

• Сервіс графічного дизайну Canva для дошкільнят: створюємо візуальний контент.
Професійне зростання педагога ЗДО: нові можливості та інструменти
Такі зустрічі педагогів формують професійне зростання та компетентність, сприяють набуттю нових знань, умінь, які вони використовують у своїй роботі.
Професійне зростання педагога ЗДО: нові можливості та інструменти
Професійне зростання педагога ЗДО: нові можливості та інструменти