Закінчився 2022 рік і підприємцям 3 групи потрібно здати річну декларацію. Суттєва відмінність річного звіту полягає у тому, що потрібно прозвітувати по ЄСВ додатка 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Як і раніше подаємо звіт через Електронний кабінет платника податків.
Подаючи через Дію з мобільного застосунку не завжди можна подати декларацію правильно. Зокрема, в цю декларацію підтягується тільки 1 основний КВЕД, а якщо у нас діяльність по декількох КВЕДам, то потрібно звітувати через електронний кабінет.
В Eлектронному кабінеті платника заходимо у меню «Введення звітності» і обираємо 2022 рік, період подання — «Рік» та натискаємо «Створити»:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
У наступному вікні вибираємо пункт «F01 Прибуток» та «F0103307 Податкова декларація платника єдиного податку _ фiзичної особи - пiдприємця (3 група - квартальна)»:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Граничний термін подання декларації 9 лютого 2023 року. Єдиний податок потрібно оплатити до 19 лютого.

У наступному вікні перевіряємо правильність автоматично згенерованих даних, зокрема найменування вашої податкової (інколи підтягуються неправильні дані). Оскільки ми подаємо річну декларацію, обов’язково помічаємо поле «Додаток 1 "Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску" до Податкової декларацiї платника єдиного податку _ фiзичної особи _ пiдприємця» (Форма F0133107) і натискаємо «Створити»:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Додаток 1 не подають лише ті підприємці, які протягом 2022 року користувалися пільгами та не платили ЄСВ. Це можуть бути пенсіонери, люди, які працюють як наймані працівники та за них ЄСВ сплачував роботодавець за основним місцем роботи не менше мінімального розміру.
У наступному вікні також перевіряємо автоматично згенеровану інформацію у таблиці та переходимо до 9 рядка «Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)». Якщо працівників немає — ставимо 0. ФОП сам для себе не є працівником.

Далі заповнюємо коди згідно з КВЕД. Необхідно вказати всі КВЕДи згідно з якими ви отримували прибуток у IV кварталі 2022 року. Проте, не буде помилкою, якщо ви вкажете всі КВЕДи, які у вас є в реєстрі платника єдиного податку.
Якщо доходу у IV кварталі не було, можна поставити лише 1 основний КВЕД.
Для того, щоб вставити всі КВЕДи, у новій вкладці браузера відкриваємо сторінку «Облікові дані платника» Електронного кабінету і в самому низу є список всіх КВЕДів. Основний позначений цифрою 1. Виділяємо та копіюємо список (Ctrl + C):
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Вставляємо (Ctrl + V) у перше вільне поле рядка 10 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді»:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Важливо! Необхідно видалити символ нижнього підкреслення перед номерами та завершальний пробіл, інакше буде виведена помилка.
Переходимо до 4 розділу «ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ». У 6 рядку «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %» необхідно написати дохід за рік. Тобто не дохід за IV квартал, а суму доходу за I, II, III та IV квартали.
Примітка. ФОП 3 групи заповнюють декларації зростаючим підсумком - перший квартал, півріччя, три квартали та рік.
Для того, щоб дізнатися суму доходу за 9 місяців необхідно у новому вікні відкрити розділ «Введення звітності», обрати декларацію за цей період і переглянути суму доходу проставлену у 6 рядку «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %»:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
До цієї суми необхідно додати суму доходу, отриману в ІV кварталі з жовтня по грудень включно.

Припустимо, за 9 місяців ви отримали 80 000 грн, а у IV кварталі отримали ще 20 000 гривень доходу. Підсумовуємо дохід за рік та вписуємо загальну суму (100 000) у 6 рядок «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %»:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Єдиний податок ми повинні оплатити з суми, отриманої саме за ІV квартал. Тому, щоб ми отримали суму податку саме за цей період, необхідно у 13 рядок «Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)» розділу «V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ» вписати суму єдиного податку, яку ми вже нараховували та сплачували за 9 місяців. В декларації за 9 місяців ця сума знаходиться у 12 рядку «Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)».

Після введення суми натискаємо «Enter», в результаті у 14 рядку «Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)» нам відобразиться потрібна сума єдиного податку до сплати за звітний період. Цю суму необхідно заплатити до бюджету.
Якщо ви новостворений ФОП, який почав свою діяльність у IV кварталі, вам необхідно виконати все те ж саме, за винятком 13 рядку «Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)», який потрібно залишити пустим. А в 6 рядку «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %» вписати суму, отриману за IV квартал.
Далі ми проставляємо відмітку про заповнення додатка №1:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Рядок 21 «Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатку 1)» залишаємо пустим, оскільки інформація автоматично відобразиться після заповнення додатка №1.

Далі переходимо до заповнення додатка. Для цього у головному меню вибираємо «F0133107 Додаток 1 "Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску" до Податкової декларації платника єдиного податку _ фiзичної особи _ пiдприємця»:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
У додатку контролюєте правильність вихідної інформації. Далі переходимо до заповнення 8 рядка «Період перебування фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування». У цьому полі необхідно вказати дату, яка у вас була при реєстрації на єдиний податок. Якщо вона була у попередніх роках, тоді необхідно у полі «з» ставити 01.01.2022 року. У полі «по» вибираємо 31.12.2022. Якщо ви створили ФОП цього року, необхідно вписати дату реєстрації.

У полі 8.1 вказуємо «Код категорії застрахованої особи». Оскільки у нас спрощена система оподаткування — ставимо 6.
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Далі переходимо до заповнення таблиці «9. ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ».

Січень та лютий обов’язково підлягає оплаті ЄСВ, подальші місяці ЄСВ можна було не оплачувати, тим самим жертвуючи страховим стажем.

У полі «Самостійно визначена сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини» вказуємо мінімальну заробітну плату. З січня по вересень розмір становив 6500 грн. З жовтня місяця мінімальна заробітна плата підвищилася до 6700 грн. У полі «Розмір єдиного внеску» у всіх місяцях проставляємо «22%».

Після заповнення таблиці автоматично сформуються поля «Сума нарахованого єдиного внеску» за кожен місяць.
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
У результаті, загальна сума за весь рік по ЄСВ становитиме 17292,00 грн, яка буде автоматично вписана у 21 рядок «Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатку 1)» декларації.
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Якщо ж ФОП не платив з березня місяця ЄСВ, у таблиці потрібно проставити нулі.

Протягом усього 2022 року нарахування ЄСВ не відбувалося і цією декларацією ви, по суті, проводите собі нарахування. І ця сума, яка знаходиться у полі «Усього» буде списана з рахунку по ЄСВ. Тому потрібно зайти у меню «Стан розрахунків з бюджетом», вибрати позицію по ЄСВ та переконатися у наявності потрібної суми:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
На цьому все, декларація заповнена. У верхньому меню натискаємо «Перевірити» та «Зберегти», далі вибираємо нашу декларацію, підписуємо та відправляємо:
Декларація ФОП 3 група з додатком 1 по ЄСВ за 2022 рік
Протягом доби вам має прийти квитанція №2 про підтвердження або відхилення декларації.

Перевіряємо нарахування у розрахунках з бюджетом та відсутність податкового боргу або заборгованості.

Як оплатити ЄСВ та ЄП можна дізнатися у статті: ФОП ПриватБанк: Оплата ЄСВ та ЄП.

Сподіваюся інформація була для вас корисною. Гарних заробітків та вчасно оплачених податків!