Іменник - частина мови, яка означає предмет або явище, що сприймається як предмет. Іменники поділяються на власні (Proper Nouns) та загальні (Common Nouns). До власних належать імена, географічні назви, а також предмети та явища, єдині у своєму роді. В англійській мові до власних іменників належать також назви днів та місяців.
Множина іменників в англійській мові
Загальні іменники можна поділити на злічувані (істоти та неістоти, одиниці вимірювання) та незлічувані (абстрактні поняття, речовини, матеріали).

Іменники в англійській мові, як і в українській, мають два числа: однину (Singular) й множину (Plural). Форму множини утворюють лише злічувані іменники (pens - ручки, cars - автомобілі, trees - дерева).

Класифікація приголосних звуків

Перед тим як розпочати вивчення утворення множини іменників, дуже важливо пригадати англійський алфавіт, а саме класифікацію приголосних звуків:
Глухі: [ p ] [ t ] [ f ] [ s ] [ ʃ ] [ k ] [ θ ]

Дзвінкі: [ b ] [ d ] [ v ] [ z ] [ ʒ ] [ g ] [ ð ] [ m ] [ n ] [ l ] [ ŋ ] [ w ] [ r ] [ j ]
Звуки відображаються у квадратних дужках. В утворенні множини дуже важливу роль відіграє звук, на який закінчується слово.
Важливо зрозуміти, що головна не літера, на яку закінчується слово, а звук. Наприклад, слово «state» закінчується за голосну букву, але останній звук [ t ].
При вимові глухих приголосних голосова щілина розкрита і повітря, яке видихається, проходить через гортань беззвучно. При вимові дзвінких приголосних голосові зв’язки зближені й напружені. Повітря, що видихається приводить їх у коливання, в результаті чого утворюється дзвінкий звук.

Множина іменників

Множина іменників у новачків викликає деякі труднощі, адже крім правил написання є також правила вимови. Як вже було описано вище, вимова закінчення множини слова залежить від звуку, на який закінчується слово. Існує три закінчення множини іменників: [ z ], [ s ] та [ iz ].

Множина іменників утворюється додаванням до форми однини закінчення «s», яке після голосних та дзвінких приголосних [b, v, g, d, z, l, m, n, r], крім звуків [z, ʒ, ʤ] вимовляється як [ z ], а після глухих приголосних [f, k, p, t, θ], крім звуків [ʃ, tʃ, s, ks ] - як [ s ]:
a hand - hands [z]

a train – trains [ z ]

a club – clubs [ z ]

a wall – walls [ z ]

a book – books [ s ]

a lamp – lamps [ s ]

a hat – hats [s ]

a street – streets [ s ]
Іменники, що закінчуються на шиплячі та свистячі приголосні «s», «ss», «x», «z», «zz», «sh», «ch», «tch», після звуків [s, z, ʃ, tʃ, ʒ, ʤ, ks] у множині мають закінчення «es», яке вимовляється [ iz ] ([ s ] - s, ss, se, ce, [ z ]- se, ze, zz, [ ʃ ] – sh, [ tʃ ] - ch, [ ʒ ] - ge, tch, [ ʤ ] – dge, ge, [ ks ] – x):
a bus – buses [ iz ]

a class – classes [ iz ]

a box – boxes [ iz ]

a dish – dishes [ iz ]

a bench – benches [ iz ]

a watch – watches [ iz ]
До іменників, що закінчуються на «y» з попередньою приголосною, додається закінчення «es», при цьому «y» замінюється на «i». Закінчення вимовляється як звук [ iz ]. Іменники, які закінчуються на «y» з попередньою голосною, утворюють множину додаванням закінчення «s». Вимовляється як звук [ z ].
a cherry -cherries [ iz ]

a lady – ladies [ iz ]

a city – cities [ iz ]

a factory – factories [ iz ]

a toy – a toys [ z ]

a key – keys [ z ]

a boy – boys [ z ]

a day – days [ z ]
У деяких іменниках, що в однині закінчуються на «f», «fe», у множині «f» змінюється на «v» з додаванням закінчення «(e)s», яке вимовляється як [ z ]:
a life -lives

a knife -knives

a wife -wives

a leaf – leaves

a shelf – shelves

a scarf – scarves

a wolf – wolves

a half – halves
Але деякі іменники, які закінчуються на «f» та «fe», утворюють множину додаванням закінчення «s»:
a chief – chiefs

a root – roofs

a safe – safes

a handkerchief - handkerchiefs
Іменники, що закінчуються на «o», у множині мають закінчення «es»:
a potato – potatoes

a tomato – tomatoes

a hero – heroes
Але:
a photo – photos

a piano – pianos

a ration – radios
Деякі іменники утворюють множину не за правилами, зміною кореневої голосної. Їх слід запам’ятати:
a man - men

a woman - women

a goose - geese

a foot - feet

a tooth - teeth

a mouse - mice

a child - children

an ox - oxen

a person - people
Деякі іменники зберегли стародавню форму множини, яка збігається з формою однини:
a deer - deer

a sheep - sheep

a swine - swine

a fish - fish

a fruit - fruit
Деякі іменники вживаються тільки в множині:
trousers - штани

shorts - шорти

scissors - ножиці

spectacles - окуляри

goods - речі, товар

clotnes - одяг
Деякі іменники вживаються тільки в однині:
news - новини

advice - порада

information - інформація

knowledge - знання

money - гроші

furniture - меблі

luggage - багаж

mathematics - математика

athletics - атлетика

Шпаргалка

На завершення опублікую основну таблицю шпаргалку, яку можна роздрукувати та носити з собою, періодично повторюючи вище викладений матеріал у скороченому вигляді. Мені допомогла, сподіваюся, і вам допоможе.
Множина іменників в англійській мові