Маршрутизатори (router) являють собою мережеві пристрої об'єднання мереж, основне завдання яких полягає у пересиланні пакетів між мережами на основі логічних адрес третього рівня моделі OSI. Маршрутизатори працюють на мережному рівні і взаємодіють з логічними адресами. У своїй пам'яті вони зберігають таблицю логічних адрес, відповідно до якої вони призначають найкоротший шлях прямування (маршрут) пакета даних.

Працюючи на мережевому рівні, маршрутизатори не звертають ніякої уваги на фізичний і канальний рівні. Завдяки цьому, через маршрутизатор можуть підключатися стеки протоколів з різними фізичними та канальними рівнями. Це означає, що маршрутизатор може здійснювати перехід між різнорідними мережами. Наприклад, через нього можуть взаємодіяти один з одним мережі, засновані на використанні телефонної мережі, коаксіального кабелю, оптичного кабелю і т.д. Маршрутизатори здатні з'єднувати між собою мережі з різними технологіями другого рівня, такими, як Ethernet, Token Ring і FDDI. Таким чином, маршрутизатори використовуються для підключення локальних мереж до глобальних незалежно від пристрою цих мереж і стали основною магістраллю глобальної мережі Internet використовуючи протокол IP.

Основним завданням маршрутизаторів є інспектування вхідних пакетів, вибір для них найкращого шляху по мережі і їх комутація на відповідний вихідний порт. Тому саме маршрутизатори є головними пристроями, що регулюють переміщення по мережі потоків даних.

Передача даних відбувається наступним чином. Разом з пересилаючими даними повідомлення в пакеті містяться IP-адреси джерела і призначення. Маршрутизатор зчитує мережеву частину IP-адреси призначення і з її допомогою визначає, по якій з підключених мереж найкраще переслати повідомлення адресату. Якщо мережева частина IP-адрес джерела і призначення не збігається, для пересилання повідомлення необхідно використовувати маршрутизатор.