Топологія являє собою певний спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу. Тип топології визначає продуктивність, захищеність, вартість і надійність експлуатації робочих станцій.

Ще на початкових етапах створення комп'ютерних мереж різниця в масштабі локальних і глобальних мереж зумовила відмінність їх топології. Локальні мережі реалізовувалися магістраллю, представляли собою кільцеву або шинну топологію, до якої підключалися комп'ютери мережі. При подальшому розвитку глобальної мережі Internet в локальних мережах почали швидко використовуватися різні комутаційні пристрої, що призвело до відмінностей топологій.

Будь-яку локальну мережу можна структурно представити у вигляді певної кількості серверів і робочих станцій, об'єднаних між собою високошвидкісними каналами передачі даних, що є основною відмінністю локальних мереж. На початку розвитку комп'ютерних мереж швидкість передачі даних становила від 1 до 16 Мбіт/с. Найпоширенішою в той час була мережа Ethernet, в якій інформація передавалася зі швидкістю до 10 Мбіт/c. В даний час локальні мережі забезпечують швидкість передачі більше 100 Мбіт/c, що досягається процедурою максимального спрощення вибору маршруту, комутації і виключення, проміжного зберігання інформації в вузлах мережі.

Існує велика кількість варіантів мережевих топологій, базовими з яких є шина, кільце, зірка.