Основною базовою топологією комп'ютерних мереж є топологія типу Зірка. Головною відмінністю даної топології є підключення всіх робочих станцій до одного центрального вузла, в ролі якого, в більшості випадків, виступає комутатор, утворюючи фізичний сегмент мережі. Сегменти зіркоподібної топології можуть функціонувати як окремо, так і в складі складної мережевої топології.

Основними перевагами даної топології є:

- при виході з ладу одного з кабелів, з'єднання обірветься тільки одному користувачеві;

- простий пошук несправностей і обривів в мережі. Наприклад, якщо в одного користувача будуть проблеми із з'єднанням, то пошук проблеми потрібно виконувати тільки на лінії користувача;

- простота перепідключення комп'ютерів і підключення нових користувачів;

- при правильному проектуванні досягається висока продуктивність мережі і гнучкі можливості адміністрування.

Недоліки топології зірка:

- несправність центрального концентратора зробить сегмент мережі непрацездатним;

- велика довжина сполучних кабелів, у порівнянні з іншими топологіями;

- обмежена кількість робочих станцій сегмента мережі портами центрального концентратора.

Комп'ютер, який відправляє дані, відсилає їх на концентратор. У певний момент часу тільки один комп'ютер може пересилати дані. При одночасному надсиланні на концентратор двох пакетів, вони виявляються не прийнятими і відправникам потрібно буде почекати випадковий проміжок часу, щоб відновити передачу даних.

Цей недолік відсутній на мережевому пристрої більш високого рівня - комутаторі, який, на відміну від концентратора, що подає пакет на всі порти, подає лише на порт - одержувачу.

Роль центрального вузла комутації може виконувати комп'ютер з встановленим спеціальним програмним забезпеченням, до якого підключені всі комп'ютери.

При підключенні великого числа робочих станцій підтримка високої швидкості комутації вимагає значних витрат апаратури. Крім того, значне функціональне навантаження центрального вузла позначається на його надійності.

Для вирішення цієї проблеми в більшості випадків сучасних зіркоподібних мереж функції комутації робочих станцій і управління мережею поділяють спільно мережевий сервер і комутатор.

При цьому мережевий сервер з максимальним пріоритетом підключається до комутатора як робоча станція. Даним підключенням структура центрального вузла значно спрощується, що в поєднанні з високошвидкісними каналами дозволяє досягти досить високої швидкості передачі даних.