1. Головна
  2. Колонка автора
  3. Що нового у протидії рейдерству? Інформує Юстиція Волині

Що нового у протидії рейдерству? Інформує Юстиція Волині

Увага! Важливі зміни!

05 грудня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії рейдерству» № 340-IX.

Законом внесено ряд змін до Кодексів та Законів України.

Пропонуємо для ознайомлення основні зміни, які внесено до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі — Закон), та набрали чинності з 16.01.2020.

1. У статті 2 змінено визначення термінів “обтяження” та “реєстраційна дія”:
обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, або такі, що виникли з правочину.

Реєстраційна дія - державна реєстрація прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються державним реєстратором у Державному реєстрі прав, крім надання інформації з цього реєстру.

З визначення терміну “реєстраційна дія” виключено внесення змін до записів та скасування державної реєстрації прав.

2. Пунктом 4 частини першої статті 4, який викладено в новій редакції, визначено перелік обтяжень речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, та додано:
- іпотека;
- вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна.

Таким чином, Законом визначено, що іпотека є обтяженням речових прав на нерухоме майно.
Окрім того, статтю 4 Закону доповнено частиною другою, якою передбачено проведення державної реєстрації змін у разі:
- визначення часток у праві спільної власності
- їх зміни,
- зміни суб’єкта управління об'єктами державної власності,
- зміни правонабувача речового права, похідного від права власності,
- строку дії такого речового права,
- зміни обтяжувача, особи, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав,
- зміни умов обтяження.

При цьому дата та час державної реєстрації речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмінними.

3. Статтю 14 Закону викладено в новій редакції. Так, доповнено перелік підстав для закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи та вказано, що скасування державної реєстрації земельної ділянки є підставою для закриття розділу.

Також врегульовано питання наявності в Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна в результаті допущення технічної помилки. У такому випадку закриваються ті розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи, що відкриті пізніше.

Однак, у разі якщо у зв’язку з наявністю в Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна в результаті допущення технічної помилки виявлено суперечності між зареєстрованими речовими правами, закриття розділу Державного реєстру прав здійснюється виключно на підставі судового рішення.

У разі ухвалення судом рішення про закриття розділу Державного реєстру прав у випадках, передбачених цією статтею, закриття відповідного розділу допускається виключно в разі, якщо таким судовим рішенням вирішується питання щодо набуття та/або припинення речових прав, обтяжень речових прав на об’єкт нерухомого майна, щодо якого закривається розділ у Державному реєстрі прав.

Закритий розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа не підлягають поновленню.

У разі скасування рішення державного реєстратора про закриття розділу Державного реєстру прав на об’єкт нерухомого майна відкривається новий розділ та формується нова реєстраційна справа.

Державний реєстратор при закритті розділу переносить наявні відомості про речові права, похідні від права власності та обтяження речових прав та обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про речові права, обтяження.

4. Внесено зміни до статті 17 Закону щодо змісту та порядку формування реєстраційної справи.
Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об’єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі,документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

5. Внесено зміни до статті 25 щодо зупинення державної реєстрації прав.
Відтепер державний реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних дій, якщо власником об’єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів, не подано судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Також встановлено, що повторно подати заяву щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна власник зможе через п’ять календарних днів з дня завершення вищезазначеного п’ятнадцятиденного строку, а в разі відкликання попередньої заяви – через п’ять календарних днів з дня такого відкликання;
Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про вчинення реєстраційних дій щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна, у разі якщо за попередньою заявою подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, можливе через п’ять календарних днів з дня реєстрації судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій, відповідно до статті 31¹ цього Закону.

6. Викладено в новій редакції статтю 26 Закону.
У разі допущення технічної помилки (граматичної, арифметичної чи іншої помилки) під час внесення відомостей про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав:
– державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися;
- у разі якщо допущена технічна помилка, виявлена після отримання заявником документів за результатом розгляду заяви, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку, а також у випадку, передбаченому підпунктом "в" пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, - посадовою особою Міністерства юстиції України чи його територіальних органів;
У разі якщо допущена технічна помилка впливає на права третіх осіб, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі судового рішення.

Важливо врахувати, що відомості Державного реєстру прав не підлягають скасуванню (вилученню).
У випадку скасування рішення державного реєстратора - проводиться державна реєстрація набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до Закону.

7. Статтю 29 Закону також викладено в новій редакції.
Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, а також зміни строку речового права, у тому числі оренди земельної ділянки, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.

Передбачено перенесення з Державного земельного кадастру відомостей про:
- співвласників земельної ділянки до розділу Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації права спільної власності на земельну ділянку щодо одного із співвласників, у разі наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про право спільної власності на земельну ділянку із зазначенням усіх співвласників, перенесених з Державного реєстру земель;
- інші речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що виникли до 01 січня 2013 року, до розділу Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі оренди земельної ділянки, набутого та не оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться в порядку, передбаченому для державної реєстрації права оренди, за умови відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права, похідні від права власності, у Державному земельному кадастрі чи в Державному реєстрі прав.
При цьому строк такого речового права, у тому числі оренди, обраховується відповідно до строку дії договору оренди, що обраховується з дня його укладення.

Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, набутих та оформлених в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться без подання заявником документа, на підставі якого набуто речове право, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, у тому числі перенесеної із Державного реєстру земель, документів, що відповідно до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), а також книг записів (реєстрації) таких документів.

8. У статті 30 Закону визначено, що державна реєстрація припинення права оренди на невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності, надані в оренду в порядку, визначеному статтями 13, 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку.

9. Статтю 30¹ Закону доповнено частиною четвертою, яка передбачає проведення державної реєстрації припинення права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку.

Ольга Семенюк — заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)

#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також

Юстиція Волині інформує про неприйняття спадщини спадкоємцями та наслідки

Юстиція Волині інформує про неприйняття спадщини спадкоємцями та наслідки
Важливо знати: у разі, якщо спадкоємець у не подав заяву про прийняття спадщини та не проживав постійно разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини за однією адресою, він вважається таким, що не прийняв її.

Юстиція Волині інформує про послугу "єМалятко"

Юстиція Волині інформує про послугу "єМалятко"
Міністерство юстиції України та Уряд намагаються максимально спростити життя батьків у час, коли в них і без того з’являється багато нових клопотів, пов’язаних з народженням дитини.