Право громадян на свободу об'єднання у політичні партії

У сьогоднішній нашій рубриці хочемо нагадати про право кожного громадянина на свободу об’єднання у політичні партії, тобто більш детально розкажемо про ті документи, які необхідні для реєстрації осередку політичної партії.

Насамперед зауважимо, що політичні партії є інструментом здійснення цивілізованого процесу формування як законодавчої, так і виконавчої влад. Тому право на створення політичних партій є однією з базових свобод сучасних демократій. Основним документом, що регулює порядок створення та їхню діяльність є Закон України «Про політичні партії в Україні».

Нагадаємо, що всі політичні партії реєструються Міністерством юстиції України, а їхні місцеві осередки - структурними підрозділами Міністерства юстиції. Адже згідно вищевказаного Закону, політичні партії зобов’язані утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до них партійні організації не менш як у чотирнадцяти з двадцяти семи адміністративно-територіальних одиниць України. Ця розгалужена система осередків політичних партій дає змогу забезпечити виконання політичними партіями своїх завдань, зокрема, участь у виборах.

Тож, яким чином утворити ці осередки? Так, згідно Закону України «Про політичні партії в Україні», рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку  політичної  партії  та іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, приймається на установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії та іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар. Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в  установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної  організації, первинного  осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії.

Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб’єкт  державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних  осіб -  підприємців  та  громадських  формувань, а саме міжрегіональне управління Міністерства юстиції, у 10-денний строк з дня їх утворення.
Важливо знати, що реєстрація  обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.

Керуючись статтею 17 Закону України "Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", до документів, що подаються заявником для державної реєстрації структурного утворення політичної партії зі статусом  юридичної особи відноситься:
-  заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
- документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідно до статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування;
- відомості про керівні органи  (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) та  відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);
- реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах).

Відповідно до статті 21 Закону  України  "Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;
2) копія статуту політичної партії;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції);
4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.

Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.

Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що 11 серпня Міністерство юстиції України запустило у роботу новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також