1. Головна
  2. Колонка автора
  3. Як у Ковелі скористатися безоплатною правовою допомогою та хто має право на її отримання?

Як у Ковелі скористатися безоплатною правовою допомогою та хто має право на її отримання?

В Україні безоплатну вторинну правову допомогу надають центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Згідно із Закону України про «Безоплатну правову допомогу» виділяють два види безоплатної правової допомоги це - первинна правова допомога та вторинна правова допомога.

Вторинна правова допомога окремим суб’єктам права надаватиметься не більше 6 разів протягом бюджетного року та не більше, ніж за шістьма дорученнями/наказами, виданими центрами БВПД, одночасно.

Також у спорах, що виникають:
з трудових відносин;
у спорах щодо захисту соціальних прав;
щодо виборів та референдумів;
у малозначних спорах;
в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, представляти інтереси, крім адвокатів, можуть працівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У відповідності до ст. 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених Законом України, ця допомога надається безоплатно.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:
1) захист; 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з Законом України про безоплатну вторинну правову допомогу та іншими законами України мають такі категорії осіб:

особи, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, протягом розгляду справи в суді;

особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією;

особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.


#ПравоваДопомога

Коментарі

Читайте також

Які пільги надаються учасникам бойових дій та куди звертатися за правовою допомогою ковельчанам?

Які пільги надаються учасникам бойових дій та куди звертатися за правовою допомогою ковельчанам?
В Україні сформована база нормативно-правових актів, котрі регулюють питання соціального захисту військовослужбовців та інших учасників АТО, їх прав і свобод, гарантій та пільг.