Роз’яснення вимог до заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Доводжу до відома бажаючих зареєструвати друкований засіб масової інформації (далі — ДЗМІ) відомості, які вказуються в заяві про реєстрацію ДЗМІ з місцевою сферою розповсюдження, а саме — на території Волинської області. Варто зазначити, що така реєстрація буде коштувати 408 грн (24 неоподатковані мінімуми).

Для державної реєстрації ДЗМІ подається заява, яка оформляється державною мовою і повинна містити наступне:

1) Засновник (співзасновники) видання:
- юридична особа повинна зазначити повне своє найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;
- фізична особа повинна зазначити прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, адресу реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Крім того, реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновника) подання копії паспорта, яка підтвердить інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання.
1.1) Пов'язана особа — юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками);
- якщо це юридична особа, то засновник наводить її повне найменування та ідентифікаційний код;
- якщо це фізична особа (чоловік, жінка, діти, батьки, мачуха, вітчим, сестри, брати, спільно з якими засновник здійснює контроль за ДЗДМІ), то засновник наводить прізвище, ім'я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

2) Види видання:
газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест, тощо.
3) Назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ):
- назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою. В той же час, якщо назва викладена тільки іноземною мовою, поряд вказується переклад назви на державну мову. Винятком буде, якщо у назві вказується зареєстрований знак для товарів і послуг.
Пам'ятайте, при обранні назви для свого ДЗМІ, не можна використовувати таку, з якою вже зареєстрований друкований засіб масової інформації виходить у світ!

4) Мова/мови видання:
одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску).
5) Сфера розповсюдження:
Місцева — Волинська область.
6) Програмні цілі або тематична спрямованість (основні принципи), а також категорія читачів (необхідно стисло вказати цільову аудиторію).
7) Передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;
8) Юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичної особи — у разі наявності).
9) Місцезнаходження редакції.

Крім того, в заяві потрібно вказати відомості, які вносяться до свідоцтва про державну реєстрацію:
а) Статус видання:
- вітчизняне (якщо засновником виступають українська юридична/ фізична особа)
- спільне (якщо ДЗМІ створений за участю іноземної юридичної/фізичної особи).

б) Вид видання за цільовим призначенням:
загальнополітичне, економічно-бізнесове, наукове, довідкове, інформаційне, навчальне, літературно-художнє, мистецьке, спортивне, юридичне, медичне, релігійне, екологічне, туристичне, рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного випуску – реклама), тощо.

Чинним законодавством передбачено, що заява про реєстрацію ДЗМІ розглядається впродовж місяця.

Заяву встановленого зразка можна знайти на офіційному веб-сайті відповідного реєструючого органу в розділі “Реєстрація друкованих засобів масової інформації/Зразки документів на реєстрацію”.

За детальною інформацією чи роз'ясненнями ви можете звернутися до спеціалістів Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), за адресою: м. Луцьк, вул. Володимирська, 1, а також за телефоном: (0332) 78 46 69.


Ольга Семенюк - заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстциії (м.Львів)


#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також

Управління юстиції Волині гостинно відчинило свої двері студентам

Управління юстиції Волині гостинно відчинило свої двері студентам
Працівники юстиції знайомили зі своєю роботою майбутніх юристів, які нині навчаються на першому курсі юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.