1. Головна
  2. Колонка автора
  3. Поняття та види представництва

Поняття та види представництва

Сьогодні юстиція Волині підготувала інформацію про поняття та види представництва.
Варто знати, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представниками і тими, кого представляють, можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Важливо знати! Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

1. Представництво на підставі закону.
Відповідно до статті 242 ЦК України батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

2. Представництво на підставі акту органу юридичної особи.
Відповідно до частини другої статті 92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Установа створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками). Тобто, при зверненні такого представника має подаватися установчий документ юридичної особи. Таким документом може бути засновницький договір, статут або положення, в якому міститимуться відомості проуповноваження відповідної особи на вчинення дій від імені юридичної особи.

Керуючись ст. 246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3. Представництво на підставі договору.
Відповідно до статті 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (стаття 627 ЦК України). При зверненні представника обов'язково має подаватися договір, яким врегульовано відносини представництва.

Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі (стаття 244 ЦК України).

При цьому форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою статті 245 ЦК України).Таким чином, при зверненні такого представника має подаватися довіреність. При цьому, довіреність має відповідати вимогам статей 245 –247 ЦК України.

Ольга Семенюк - заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)


#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також

Юстиція Волині інформує: банкрутство фізичної особи як спосіб вирішити проблемну заборгованість

Юстиція Волині інформує: банкрутство фізичної особи як спосіб вирішити проблемну заборгованість
З 21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства. Вперше в історії України запроваджено процедуру банкрутства фізичних осіб.