1. Головна
  2. Колонка автора
  3. Ліквідаційна процедура боржника. Коротко про основне

Ліквідаційна процедура боржника. Коротко про основне

Друзі, сьогодні ми вам підготували цікаве роз’яснення, що стосується ліквідаційної процедури боржника.

Отже, найперше зазначимо, що собою являє ліквідаційна процедура. Перехід до ліквідаційної процедури здійснюється у разі визнання боржника банкрутом, коли встановлено неспроможність боржника відновити свою платоспроможність. У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих, призначає ліквідатора банкрута. З метою виявлення кредиторів господарський суд здійснює оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.


Що входить до складу ліквідаційної маси боржника?

Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Яка черговість задоволення вимог кредиторів?

Після проведення інвентаризації майна банкрута ліквідатор здійснює його продаж на аукціоні, а кошти отримані від продажу майна спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку черговості:

1) у першу чергу задовольняються:

- вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов’язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення
кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

- вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
вимоги кредиторів за договорами страхування;

- витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;
витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються:
вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов’язань із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:
вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п’яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Вимоги, не погашені у зв’язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Скільки часу ліквідатор виконує свої повноваження?
Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи банкрута.

Який строк ліквідаційної процедури?
Строк, протягом якого, ліквідатор зобов’язаний здійснити ліквідацію боржника не може перевищувати 12 місяців.

Ольга Семенюк,
заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) у Волинській області


#ЮстиціяВолині

Коментарі

Читайте також

За 5 місяців 2020 року 96 волинян змінили прізвища, ім'я чи по батькові

За 5 місяців 2020 року 96 волинян змінили прізвища, ім'я чи по батькові
Реєстрація зміни імені проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану після сплати заявником державного мита. Під час реєстрації заявникові видається свідоцтво.