У Ковелі шукають претендентів на посаду керівника інклюзивно-ресурсного центру

Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду директора комунальної установи «Ковельський інклюзивно-ресурсний центр»

На виконання розпорядження Ковельського міського голови від 02.07.2018 р. № 164-р, наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради №250 від 10.07.2018 р. оголошується конкурс на посаду директора комунальної установи «Ковельський інклюзивно – ресурсний центр» (вул. Театральна, 21).

Найменування посади та умови оплати праці

Директор комунальної установи «Ковельський інклюзивно – ресурсний центр» (Керівник) За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата відповідно до чинного законодавства України, виходячи з установленого Керівнику відповідного тарифного розряду, згідно Єдиної тарифної сітки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», з урахуванням економічного і фінансового становища закладу. Додатково, за рішенням управлінням освіти, у межах наявних коштів на оплату праці можуть виплачуватись надбавки, доплати та премії відповідно до чинного законодавства України. Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Відповідно до чинного законодавства при наданні щорічної основної відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Керівнику можуть бути встановлені інші умови матеріального забезпечення, що не заборонені чинним законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти

Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Колекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», стаж роботи за педагогічним фахом не менше 5 років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі та терміни їх подання

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі особисто ( поштою) подають до конкурсної комісії такі документи: - копію паспорта громадянина України; - письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі; - копію трудової книжки; - копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; - заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією; - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 1 Положення про конкурс); - особова картка працівника (типової форми П-2). Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу. Термін прийняття документів - з 11 липня 2018 року по 08 серпня 2018 року Документи подаються в управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності буд. 101.

Етапи конкурсу

І етап: з 11 липня 2018 року по 08 серпня 2018 року – прийом документів претендентів на посаду директора комунальної установи «Ковельський інклюзивно – ресурсний центр» ( Керівник). ІІ етап: з 09 серпня 2018 року по 13 серпня 2018 року вивчення конкурсною комісією поданих документів, та оприлюднення кандидатур, які допущені до конкурсу. ІІІ етап: : з 17 серпня 2018 року по 20 серпня 2018 року проведення конкурсу:
проведення кваліфікаційного письмового іспиту з метою перевірки знань законодавства України, знань у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ соціальної педагогіки та основ управління діяльністю ІРЦ.;
співбесіда з метою оцінки відповідного досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.
ІV етап: 21 серпня 2018 року визначення переможця конкурсу та укладання з ним контракту.

Контакти

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Бичковський Віктор Васильович, начальник управління освіти
тел.(03352)59518, 0953558440
Колода Оксана Панасівна, методист з кадрових питань
тел.(03352)50158, 0952097337 Звертатись за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності 101, E-mail: kovel_osvita@ukr.net


Джерело - офіційний сайт Ковельської міської ради#Освіта

Читайте також