«Не буде Декларацій – не буде грошей на медицину», - головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук

Ініційована українською владою кампанія з підписання Декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (ПМД) – документа, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) з лікарями загальної практики, педіатрами та терапевтами розпочалася ще навесні. Проте, на сьогодні, у Ковелі їх підписали лише 34% дорослого населення. 56,33% Декларацій підписано батьками на обслуговування дітей педіатрами.

Первинну медичну допомогу надають у місті Ковелі лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги: амбулаторій загальної практики-сімейної медицини №1 (вул. Театральна, 16) та №2 (вул. Грушевського, 52), а також педіатричного відділення дитячої поліклініки (вул. О.Пчілки, 19) ЦРЛ Ковельського МТМО.

Головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук закликає ковельчан не зволікати з обранням свого лікаря з надання ПМД та підписанням декларацій. Оскільки, лише за цих умов та порядку залежить можливість отримання пацієнтом безоплатних медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, встановлених державою!

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», визначаючи правові запоруки надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, категорично твердить, що їх надання за програмою медичних гарантій, пов'язаних з вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою), паліативною медичною допомогою та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає ПМД.

Без такого направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань надається безоплатно закладами охорони здоров'я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення в дуже скороченому обсязі: лише пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані – раптовому погіршенні фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин, або звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку в цьому закладі охорони здоров'я.

Аналогічно, без направлення надається безоплатно третинна (високоспеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань у закладах охорони здоров'я, з якими укладені договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, а також пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у відповідному високоспеціалізованому багатопрофільному або однопрофільному закладі охорони здоров'я, - так регламентують Основи законодавства України про охорону здоров’я.

Зважаючи, що Порядок диспансеризації населення, визначений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 серпня 2010 року № 728 (відтак – і сам диспансерний облік), втратив чинність з 1 липня 2018 року, перелік можливостей для пацієнта напряму потрапити на стаціонарне лікування до лікарні ще більше «звузився».

Разом з тим, згідно пункту 4 розділу ІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт, який не обрав лікаря, має право отримати безперервну та безоплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров'я лише перебуваючи у невідкладному стані.

Таким чином, для пацієнта лікування безоплатно – за рахунок коштів Держбюджету діючим законодавством гарантоване виключно за умов дотримання вказаних вище норм. І роль сімейного лікаря – загальної практики, терапевта чи педіатра, які діють на підставі укладеної з пацієнтом Декларації є визначальною!

Для того, щоб укласти Декларацію пацієнт (його законний представник), незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта звертається до лікаря закладу охорони здоров’я – надавача ПМД і надає копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:
паспорт громадянина України;
тимчасове посвідчення громадянина України;
свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
посвідка на постійне проживання в Україні;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
Законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства.

На підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), медичний працівник заповнює Декларацію в електронній формі і, після перевірки, виправлень (за наявності) помилок пацієнт (його законний представник) підписує два примірники роздрукованої Декларації. На двох примірниках уповноважений медичний працівник надавача ПМД проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику). Інший примірник Декларації залишається у закладі охорони здоров’я – надавача ПМД.

У разі зміни інформації про особу, що міститься в пунктах Декларації, пацієнт (його законний представник) зобов'язаний уточнити змінені дані самостійно через електронну систему охорони здоров'я або шляхом звернення до надавача ПМД, якому було подано Декларацію.

Оптимальний обсяг практики ПМД, тобто кількості осіб, яким лікар з надання первинної медичної допомоги може забезпечити її якісне надання, становить:
1800 осіб на одного лікаря загальної практики - сімейного лікаря;
2000 осіб на одного лікаря-терапевта;
900 осіб на одного лікаря-педіатра.

Слід зауважити, що підписання пацієнтами Декларацій безпосередньо співвідноситься із збереженням наявної мережі лікувальних закладів та їх кадрового потенціалу. Скільки ковельчани підпишуть декларацій, стільки й відповідно до визначеного коефіцієнта виділять коштів з Держбюджету на місцеву медицину. За недостатньої кількості підписаних Декларацій, лікувальний заклад (внаслідок реформ перетворений в некомерційне комунальне підприємство) аби не збанкрутувати через брак коштів для стабільної роботи підрозділів та на заробітну плату медперсоналу буде вимушений вдаватися до масових скорочень.

Водночас, у разі підписання Декларацій, виділені Держбюджетом кошти «підуть» за пацієнтом, медики матимуть заробітну плату, а заклад - можливість розвиватися.

Шановні ковельчани!

Підписана Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу – запорука вашого здоров’я!#КовельськеМТМО #ОлегСамчук

Додати коментар

Ваше ім’я:
Текст:

Читайте також

Завдяки співпраці Ковельського МТМО та Мальтійської Служби Допомоги Ковель отримає черговий гуманітарний вантаж

Завдяки співпраці Ковельського МТМО та Мальтійської Служби Допомоги Ковель отримає черговий гуманітарний вантаж
Медикаменти, обладнання, меблі, реанімобіль, продукти харчування та одяг - це далеко не весь перелік допомоги, яку отримали ковельські лікарні від благодійників за 25 років.