1. Головна
  2. Новини
  3. Як називали новонароджених ковельчан 200 років тому? Дослідження метричних книг костелу

Як називали новонароджених ковельчан 200 років тому? Дослідження метричних книг костелу

Про особливості чоловічих та жіночих імен новонароджених міста Ковеля 1827–1834 рр., які значаться у «Метричній книзі Ковельського римо-католицького костелу 1827 року», - розповідають Хроніки Любарта.

Досліджувана пам’ятка містить записи про хрещення 127 дівчаток, для називання яких використано 57 жіночих імен. Середній коефіцієнт однойменності становить 2,23, що свідчить про досить значну різноманітність жіночого іменника. Частотна п’ятірка представлена іменами Maryanna (19), Pawlina (8), Anna (7), Katarzyna (6), Julianna (6) та охоплює 36,2 %. Частотність імені Maryanna в однокомпонентних іменуваннях, а також значна активність цього імені в двослівних іменуваннях може бути зумовленою особливим пошануванням Божої Матері та називанням дитини на її честь або з метою забезпечення Її заступництва.

Продуктивними іменами стали оніми Wiktorya (4), Salomea (4), Julia (4), Józefa (4), Antonina (4), Aniela (4), Kamilla (3), Franciszka (3), Teresa (2), Petronella (2), Karolina (2), Johanna (2). Значну частину іменникá становлять одиничні імена Albina, Alexandra, Anastazya, Apolonia, Barbara, Balbina, Brygida, Celestyna, Dominika, Fabianna, Fawstyna, Emilia, Ewa, Eufruzyna, Marya, Regina.

Оригінальною особливістю досліджуваного іменника є наявність і значна продуктивність подвійних та потрійних імен. В Україні по два і більше імені давала дітям уніатська церква. Через два-три тижні після народження дитину хрестили (для порівняння, у православній традиції хрещення відбувалося через два-три дні після народження). Священники давали їй офіційне ім’я, зовсім інше, ніж те, що вибрав батько, голова сім’ї. У результаті цього дитина одержувала два імені: одне давали батьки, інше – згідно з християнськими «Святцями» – священник під час хрещення. Обряд хрещення за католицьким та греко-католицьким обрядами досі дозволяє називання дитини кількома іменами.

Називання дитини двома або трьома іменами було властивим для привілейованих мешканців міста Ковеля, 15 із 24 номінацій дівчаток стосувалися родин urodzonych, 8 – wielmożnych, 1 – slawetnych. У родинах pracowitych та uczciwych мешканців Ковеля випадків називання дівчаток двома або трьома іменами не виявлено.

Серед жіночих іменувань домінують імена латинського походження (Barbara, Celestyna, Dominika, Maryanna, Pawllina, Wiktorya), що зумовлено специфікою католицького церковного календаря, вагому частину якого становлять латинські за походженням імена, а також імена, що походять з німецької та інших європейських мов. Незначними вкрапленнями представлені імена грецького (Alexandra, Anastazya, Apolonia, Eufruzyna) та давньоєврейського походження (Anna, Ewa, Salomea), засвідчено також польськомовні антропонімні запозичення (Aniela, Franciszka).

«Метрична книга Ковельського римо-католицького костелу 1827 року» містить 143 записи про народження хлопчиків, для називання яких використано 84 імені, середній коефіцієнт однойменності становить 1,7, що свідчить про значну різноманітність іменника. До частотної п’ятірки чоловічих імен належать імена Jan (13), Józef (9), Karol (7), Alexander (5), Mikolaj (5). До частотних належать також імена Grzegorz, Нenryk, Wiktor (по три номінації), Adolf, Antoni, Felix, Joachim, Konstanty, Leon, Leonard, Ludwik, Michal, Pawel, Piotr, Stanislaw, Tomasz, Wincenty, Wladyslaw (по два називання). Імена Andrzej, Bonawentura, Dymitrz, Eustachy, Fawstyn, Floryan, Franciszek, Ignacy, Kajetan, Marcin, Onufry, Polikron, Roman, Stefan, Sylwester, Szymon, Wawrzyniec, Witalis, Wojciech, Xawery належать до одиничних в досліджуваному іменнику.

Значну частину чоловічого іменника становлять іменування дитини кількома іменами (41 номінація, 28,7 % від усіх номінацій), переважають двокомпонентні іменування (Adam Xawery, Alexander Dezyderyusz, Ludwik Felix), 5 іменувань складаються з трьох імен (Felician Lucian Nikodem, Andrzej Dionysy Wladyslaw, Leon Bazyli Grzegorz), засвідчене іменування з п’яти компонентів Leon Wincenty Józef Teofil Emanuel.

Більшість багатокомпонентних номінацій використано для називання дітей із родин wielmożnych мешканців Ковеля (21 номінація), 15 номінацій – із родин urodzonych, 2 випадки називання – з родин slawetnych, номінація Jan Antoni використана для називання дитини з родини pracowitych. Очевидно, не було заборони щодо називання двома або трьома іменами дітей із незнатних родин, проте називання дитини кількома іменами в переважній більшості випадків було привілеєм знатних та багатих мешканців міста.

Отже, основу іменника новонароджених міста Ковеля за 1827–1834 рр. становлять імена латинського та німецького походження, незначними вкрапленнями представлені давні слов’янські імена, канонізовані тогочасною католицькою церквою (Kazimierz, Stanislav, Wladyslaw, Wojciech). Імена новонароджених подано тогочасною польською мовою, проте трапляються випадки фіксації живомовних елементів в іменах: Stepan, Marya, Tekla, Onufry та ін.

Детальніше про дослідження імен новонароджених міста Ковеля 1827–1834 рр. за посиланням: https://www.hroniky.com

Фото - ілюстративні (з мережі інтернет)

#ІсторіяКовеля

Коментарі

Читайте також