1. Головна
  2. Новини
  3. Оприлюднили порядок надання компенсації підприємцям за час вимушеної зупинки діяльності під час карантину

Оприлюднили порядок надання компенсації підприємцям за час вимушеної зупинки діяльності під час карантину

На офіційному сайті Ковельської міської ради оприлюднили рішення, прийняте 28 травня на 67-ій сесії міської ради, яким затверджено Порядок надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги суб’єктам мікропідприємництва на компенсацію втрат за період карантину.

Нагадаємо, що з метою підтримки та подальшого розвитку підприємництва у Ковелі депутати прийняли рішення щодо надання місцевим підприємцям компенсації з міського бюджету витрат, які вони понесли по сплаті єдиного податку за час вимушеної зупинки діяльності під час карантину. Документ передбачає не пільги чи звільнення від оподаткування, а одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Хто і яким чином зможе її отримати - у наступному документі, який подаємо без змін.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
28.05.2020 №67/57


ПОРЯДОК надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги суб’єктам мікропідприємництва на компенсацію втрат за період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1. Загальні положення


1.1 Цей Порядок визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування одноразової допомоги суб’єктам мікропідприємництва на компенсацію втрат за період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 згідно “Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ковелі на 2019-2021 роки”, затвердженої рішенням Ковельської міської ради № 45/14 від 13.12.2018 р. (далі – Програма).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
одноразова допомога суб’єктам мікропідприємництва на компенсацію втрат за період карантину (далі – Допомога) – кошти, передбачені в міському бюджеті міста Ковеля, що надаються згідно Програми з метою компенсації втрат за період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2.
суб’єкти мікропідприємництва – фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці спрощеної системи оподаткування І та ІІ групи платників єдиного податку, які мають найману силу до 10 працівників та зареєстровані в м. Ковелі.

2. Умови та порядок надання Допомоги

2.1. Допомога надається суб’єктам мікропідприємництва, на компенсацію втрат внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням суб’єкта мікропідприємництва для поповнення обігових коштів суб’єкта.

2.2. Допомога надається одноразово. Розмір допомоги є фіксованим і встановлюється в сумі: для І групи платників єдиного податку — 225 грн; для ІІ групи платників єдиного податку — 950 грн. за кожен місяць сплаченого єдиного податку в період дії заборони здійснювати діяльність у зв’язку із карантином.
2.3. Фінансування Допомоги здійснюється в межах коштів, передбачених на такі цілі Програмою за рахунок бюджету міста Ковеля.

2.4. Суб’єкт мікропідприємництва може звернутися за отриманням коштів для виплати допомоги до 30.06.2020 року.

2.5. Для отримання Допомоги суб’єкт мікропідприємництва звертається до Ковельського міськрайонного центру зайнятості та подає такі документи:
1) заяву у довільній формі на ім’я голови комісії, у заяві слід зазначити відомості про заявника, паспортні дані, адресу місця реєстрації чи фактичного місця проживання, банківські реквізити для перерахування коштів, контактний номер телефону та електронна пошта (e-mail) (при наявності).
Особливу увагу необхідно звернути на заповнення банківських реквізитів, тому що, виплата допомоги проводиться лише через банківські установи. У разі помилки при встановленні банківських реквізитів – кошти не будуть зараховані на рахунок. Банківський рахунок слід зазначити у форматі IBAN, що містить 29 символів;
2) засвідчену суб’єктом мікропідприємництва копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;
3) копії реєстраційних документів завірені належним чином, як суб’єкта підприємницької діяльності (витяг, виписка з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та витяг з реєстру платників Єдиного податку);
4) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті) які перебувають в трудових відносинах з суб’єктом мікропідприємництва протягом терміну дії карантину або заяву про відсутність найманої сили на дату подання заяви;
5) видану ДПС довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів;
6) Довідка з банку про реквізити рахунку у форматі IBAN.

2.6. Рішення про надання або відмову у наданні Допомоги приймається комісією для надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги суб’єктам мікропідприємництва на компенсацію втрат за період карантину (надалі — Комісія) протягом десяти робочих днів з дня закінчення подачі документів.

2.7. Рішення про надання або відмову в наданні Допомоги оформлюється протоколом засідання комісії, який оприлюднюється на протязі 5 робочих днів на сайті Ковельської міської ради.

2.8. У разі подання неповного пакета документів, передбаченого пунктом 2.5. цього Порядку, або наявності в окремих документах помилок комісія впродовж 5-ти робочих днів повідомляє про це суб’єкт мікропідприємництва. Після доповнення або доопрацювання таких документів суб’єкт мікропідприємництва має право повторно надати документи протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення.

2.9. У разі прийняття рішення про надання Допомоги кошти перераховуються на розрахунковий рахунок суб’єкта мікропідприємництва або картковий рахунок вказані в реквізитах до заяви.

2.10. У разі прийняття рішення про відмову в наданні Допомоги комісія протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє суб’єкта мікропідприємництва з обґрунтуванням причин відмови, шляхом розміщення даного рішення на сайті Ковельської міської ради та надсилає на його електронну пошту (e-mail).

2.11. Рішення комісії про відмову в наданні Допомоги може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

2.12. Суб’єкт мікропідприємництва несе відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання Допомоги.

2.13. Комісія має право перевіряти достовірність відомостей, поданих суб’єктом мікропідприємництва для отримання Допомоги.

3. Причини відмови у наданні Допомоги

3.1. У разі порушення гарантій зайнятості найманих працівників на період карантину.
3.2. У разі отримання допомоги на період карантину з інших державних чи місцевих бюджетів та фондів.
3.3. У разі подання недостовірної інформації.

4. Прикінцеві положення

4.1. Спори, що виникають з питань надання Допомоги розглядаються в установленому законодавством порядку.
#Підприємці #Карантин #МіськийБюджет #Депутати #СесіяМіськоїРади

Коментарі

Читайте також

У Ковелі планують надати компенсацію підприємцям за час вимушеної зупинки діяльності під час карантину

У Ковелі планують надати компенсацію підприємцям за час вимушеної зупинки діяльності під час карантину
Готуються проєкти рішень на чергову сесію міської ради щодо виплат з міського бюджету на покриття витрат, які підприємці понесли по сплаті єдиного податку.

Права працівників та обов'язки роботодавців під час карантину. Роз'яснення фахівця

Права працівників та обов'язки роботодавців під час карантину. Роз'яснення фахівця
Як захистити свої трудові права в умовах обмежувальних заходів, - розповідає завідувач сектору з питань праці відділу економічного розвитку та торгівлі Ліліани Герасимчук.